חיפוש: שורש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513154997א.מ.א.ח. אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514632926או.טי.טי. השקעות בע"מO.T.T. INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512292574אורות התנ"ך בע"מBIBLE LIGHTS LTDחברה פרטיתפעילה
513113035אורנש בע"מORNASH LTDחברה פרטיתפעילה
510420458אל-הון חב להשקעות ושרותי הון בעמחברה פרטיתמחוקה
511858763אפ. אנד. בי ניהול ותפעול מלונאי בע"מחברה פרטיתפעילה
515076230אר.אנ.איי החזקות בע"מR.N.I HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513530436ארקנה בע"מARCANA LTDחברה פרטיתפעילה
514442359בי. אס. אי הזורע סולארי 1 בע"מB.S.E HAZOREA SOLARI 1 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514395524בי.אס.אי עין שמר סולארי 1 בע"מB.S.E EIN AHEMER SOLARI 1 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514464668בי.אס.אי. יודפת סולארי 1 בע"מBSE YODFAT SOLARI 1 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514464676בי.אס.די.אס סולארי (יודפת) בע"מB.S.D.S SOLARI (YODFAT) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514134709ביהביוריל בע"מBEHAVIOREAL LTDחברה פרטיתפעילה
514731645בלו סקיי אנרג'י (רוח) בע"מBLUE SKY ENERGY (WIND) LTDחברה פרטיתפעילה
514346253בלו סקיי אנרג'י בע"מBLUE SKY ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
514460260בלו סקיי דרורי שקד אחזקות בע"מBLUE SKY DRORI SHAKED HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514434786בלו סקיי דרורי שקד בע"מBLUE SKY DRORI SHAKED LTDחברה פרטיתפעילה
513836338בן שלוש אחזקות (א.א.א.א.א.) בע"מBEN CHLOUCHE HOLDINGS (A.A.A.A.A.) LTDחברה פרטיתפעילה
513389668בר דשא בע"מחברה פרטיתפעילה
514231430ברעם השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה