חיפוש: שומריה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513389874ביכורים מ.ד. שיווק חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
514120971מאור מויאל בע"מחברה פרטיתפעילה
511613515נגב - ים בע"מNEGEV - YAM LTD.חברה פרטיתפעילה
511949257נגב ים כימיקלים (1994) בע"מNEGEV YAM CHEMICALS (1994) LTD.חברה פרטיתפעילה
 1