חיפוש: שדמות מחולה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513952218בר בשטח שרותי הסעדה בע"מBAR BASHTACH SHRUTEY HASADA LTDחברה פרטיתפעילה
513819649חוות שוקק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550009070יבולי שדמותשותפות מוגבלתמחוסלת מרצון
511346512משתלות י. צורי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513225920שמים וארץ תיירות ונופש בע"מחברה פרטיתפעילה
 1