חיפוש: שדה ניצן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513922237אגרו-גיר בע"מAGRO-GEAR LTDחברה פרטיתפעילה
511275174אליאב- חקלאות ותעשיה בע"מELIAV- AGRICULTURE & INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
512182635אס. אר. אגרוטק דבלופמנט בע"מS.R. AGROTECH DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510644909אסטרל נתניה בעמחברה פרטיתמחוקה
514314749בוטני מ.ג. 2009 בע"מחברה פרטיתפעילה
513765727בוטניגן (משק זאבי) בע"מBOTANIGAN (MESHEK ZEAVI) LTD...חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514218437גידולי מור בע"מחברה פרטיתפעילה
513714626גל שדה ניצן (תחנות) 2005 בע"מGAL SADE NITZAN (STATION) 2005 LTDחברה פרטיתפעילה
513430546גל שדה ניצן (תחנת נתיבות ) בע"מחברה פרטיתפעילה
513151126גל שדה ניצן בע"מGAL SDE-NIZAN LTDחברה פרטיתפעילה
540170594גלמן החקלאיתשותפות כלליתפעילה
513644708הבשור אנרגייה ודלק בע"מחברה פרטיתפעילה
520035692חקלאי שדה ניצן בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
540167913י.ר. סגל (שותפות רשומה)שותפות כלליתפעילה
540171626יבולי המעייןשותפות כלליתמחוקה
540167921מ.א. יניב (שותפות רשומה)שותפות כלליתמחוקה
540167897נ.א. שמיר(שותפות רשומה)שותפות כלליתמחוקה
540179702נ.ת.ש.שותפות כלליתפעילה
512024761סמקו סמטק תעשיות בע"מSAMCO SAMTECH INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
512936675פירות ניצן בע"מNITZAN FRUIT LTDחברה פרטיתפעילה