חיפוש: שדה אליהו

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510911381אחים נעים בע"מחברה פרטיתמחוקה
511693830ביו - בי שדה אליהו בע"מBIO-BEE SDE ELIYAHU LTD.חברה פרטיתפעילה
513164434י.ד. מהפך תקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
550013445מכון למיון ואריזת גזר - שדה אליהושותפות מוגבלתמחוקה
514900737ס.א.ל פרויקטים ותשתיות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1