חיפוש: שדה אילן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514188424MULTIONE-ISRAEL L.T.Dחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510629413א רייך ציוד ושרות בעמחברה פרטיתפעילה
540240645א.ל.ד שותפות חקלאיתשותפות כלליתפעילה
514540517א.ל.ד. חקלאות (2010) בע"מE.L.D. AGRICULTURE (2010) LTDחברה פרטיתפעילה
540240637א.ל.ד. שותפות נסורת ומסחרשותפות כלליתפעילה
512013764אביה אלכס בע"מחברה פרטיתפעילה
512713629אופק סוכנויות מערכות איחסון בע"מחברה פרטיתפעילה
540210267בוקר-יצחקישותפות כלליתפעילה
514631472בינה יתרה בע"מחברה פרטיתפעילה
511331209בליל חברה לשווק מזון לבקר וצאן בע"מחברה פרטיתפעילה
514521673בקרנה דג בע"מחברה פרטיתפעילה
511162570גסטה מזון 86 בע"מחברה פרטיתפעילה
514540533דש חקלאות (2010) בע"מDS AGRICULTURE (2010) LTDחברה פרטיתפעילה
514457852הרפת של איצו בע"מHAREFET SHEL ITZO LTDחברה פרטיתפעילה
514871565זרקא מחשבה טכנולוגית בע"מZARKA TECHNOLOGICAL INSPIRATION LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512065608י.ש.י. בקר בע"מY.S.Y. CATTLE LTD.חברה פרטיתפעילה
513578922יעדים צפון - ייזום וניהול פרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
510555733יעקב רייך עבודות פיתוח בעמחברה פרטיתפעילה
514027135מ.ד.ר שיווק (רייך) בע"מM.D.R. MARKETING (RAICH) LTDחברה פרטיתפעילה
514519172מונטי ורות בע"מMONTY AND RUTH LTDחברה פרטיתפעילה