חיפוש: רפיח ים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540206703א.מ. קבלני גדרותשותפות כלליתפעילה
511862245אניאב 1 בע"מחברה פרטיתפעילה
512923707גוטי בניה בע"מחברה פרטיתפעילה
512870908דנקה החזקות בע"מDANKA HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1