חיפוש: רמת רחל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511771958"ליאומר" גרפיקה ופרסום בע"מחברה פרטיתמחוקה
550018923אגודות רמת רחלשותפות מוגבלתפעילה
513565721דרימר שירותי רפואה בע"מחברה פרטיתפעילה
511400400לה-קוקט (תל-אביב) בע"מLA COQUETTE (TEL-AVIV) LTD.חברה פרטיתמחוקה
550003776מלון רמת רחלשותפות מוגבלתפעילה
510207947מעונות הירקון ה בע'מחברה פרטיתמחוקה
510207962מעונות הירקון ו בע'מחברה פרטיתמחוקה
510219322מעונות הירקון ט בעמחברה פרטיתמחוקה
511382525ספרוס תהליכי הפרדה בע"מSEPROS SEPARATION PROCESSES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515024859פפארצ'י חנויות נוחות בע"מחברה פרטיתפעילה
511022055קשת מחשבים בע"מחברה פרטיתמחוקה
550018568רמת אלון מיזמים שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
 1