חיפוש: רמת ישי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
5150316803 - די 4 - אול בע"מ3D - 4ALL LTDחברה פרטיתפעילה
514510247א. ברצ'ה בע"מA. BBRACCI LTDחברה פרטיתפעילה
513388223א. לבן נכסים בע"מE. LAVAN PROPERTIES LTDחברה פרטיתפעילה
513009852א. עמית צילום ותקשורת בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514269968א.א. ברמודה בע"מA.A BARMODA LTDחברה פרטיתפעילה
514101039א.א. מרום השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511897704א.ב.ז.ז. מרכז לשיווק צרכי משרד בסיטונאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
514037431א.ד. (רמת ישי) שירותי מזון ואירוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514739978א.ח אספרסו בר רמת ישי בע"מחברה פרטיתפעילה
514461425א.ח. שותף כללי בע"מחברה פרטיתפעילה
514078849א.י. מוביליטי בע"מO.I. MOBILITY LTDחברה פרטיתפעילה
513421628א.י.מ. תשתיות בע"מחברה פרטיתפעילה
512248261א.מ.ת לשיווק מוצרי בשר ומזון בע"מחברה פרטיתפעילה
511961617א.נ.י. גליל הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
514713791א.נ.י. קפה רמת ישי בע"מחברה פרטיתפעילה
513964346א.ע.ע שיווק ומכירת דגים בע"מחברה פרטיתפעילה
512264904א.ר.ז. המומחים לנדל"ן עסקי בע"מחברה פרטיתפעילה
514301027א.ש. מועדון הזהב בע"מחברה פרטיתפעילה
514799048א.ת.נ. מואס בע"מO.T.N MOAS LTDחברה פרטיתפעילה
512958356אב-לוג אחזקת מרכזי מסחר ושירותים בע"מחברה פרטיתפעילה