חיפוש: רותם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514592872הורייזן גרינטק ונצ'רס בע"מHORIZON GREENTECH VENTURES LTDחברה פרטיתפעילה
511010589חיפה כימיקלים דרום בע"מHAIFA CHEMICALS SOUTH LTD.חברה פרטיתפעילה
513026401טי.גי.אי. טק בע"מT.G.E. TECH LTDחברה פרטיתפעילה
513723973ל.ב. נווה הנדסת פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
513601898מדיטצ' בע"מMEDITOUCH LTDחברה פרטיתפעילה
513372060מטמנות אפעה בע"מחברה פרטיתפעילה
514556208נגריית בראבו בע"מחברה פרטיתפעילה
512947680סילייט ישראל בע"מCELIGHT ISRAEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513172502פורוטק בע"מPOROTEC LTDחברה פרטיתפעילה
513594283פישבריד בע"מFISHBREED LTDחברה פרטיתפעילה
520035718פריקלאס ים- המלח בעמחברה ציבוריתבפרוק מרצון
513912170רותם בטיחות בע"מROTEM SAFETY LTDחברה פרטיתפעילה
510530421רותם, תעשיות בעמחברה פרטיתפעילה
 1