חיפוש: רועי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513398040אשר אביב יועצים בע"מחברה פרטיתפעילה
510955149דחפורי הבקעה בע"מחברה פרטיתפעילה
513495994דחפורי הבקעה מחצבים בע"מDACHPORAY HBIKAH QUARRIES L.T.D.חברה פרטיתפעילה
512215534חופרי בקעת הירדן בע"מTHE JORDAN VALLEY DIGGERS LTDחברה פרטיתפעילה
514909514ע.ק. שירות ובטיחות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1