חיפוש: רוחמה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511916363אד - הוק (1994) בע"מחברה פרטיתפעילה
511908139ביו בים בע"מBIO BEAM LTD.חברה פרטיתפעילה
512158080ביו ברייט תעשיות אינטרנשיונל (1995) בע"מBIO BRIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL (1995) LTDחברה פרטיתפעילה
511908154ביו ברייט תעשיות בע"מBIO BRIGHT INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתפעילה
511890212ביו ברש (1993) בע"מBIO BRUSH (1993) LTDחברה פרטיתמחוקה
550018279גש"ר רוחמהשותפות מוגבלתפעילה
510027287המברשת בעמחברה פרטיתפעילה
511908162המברשת תעשיות (1993) בע"מHAMIVRESHET INDUSTRIES (1993) LTD.חברה פרטיתפעילה
550002000המברשת תעשית מברשות קבוץ רוחמה 1973שותפות מוגבלתפעילה
514058684חוות אגן שקמה בע"מHAVAT AGAN SHIKMA LTDחברה פרטיתפעילה
515087914חוות נחל שקמה בע"מHAVAT NAHAL SHIKMA LTDחברה פרטיתפעילה
512490053מגה באי בניה מתקדמת ומבנים ניידים בע"מMEGA BUY ADVANCED CONSTRUCTION & MOBILE HOUSES LTDחברה פרטיתפעילה
513128652מגה באי שיווק מבנים ניידים (2001) בע"מMEGA BUY MOBILE HOMES MARKETING 2001 LTDחברה פרטיתפעילה
550005276מיון אריזה לייצוא רוחמהשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
511903569ק. ר. רוחמה תעשיות בע"מK. R. RUHAMA INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתפעילה
513131706קר מברשת תעשיות בע"מKR BRUSH INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
515125813ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513396903תנועה בקצב בע"מחברה פרטיתפעילה
 1