חיפוש: רביבים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514164706א.ק.ע. עבודות חקלאיות בע"מחברה פרטיתפעילה
512199910אור - ורא אחזקות בע"מOR - VERA HOLDINGS LTD.חברה פרטיתפעילה
550017248אימון יענים שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
540215340אפרוחי רביבים שיווקשותפות כלליתמחוקה
512009135אר.סי.אס. רביבים זרעים מאושרים בע"מR.C.S. - REVIVIM CERTIFIED SEEDS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550017693דרך השמן בנגב - שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
512679804דרך השמן בנגב (1998) בע"מTHE NEGEV'S OIL ROUTE (1998) LTDחברה פרטיתפעילה
515022671חוות עוף החול בע"מPHOENIX FARM LTDחברה פרטיתפעילה
540183860מדבר יעניםשותפות כלליתמחוקה
513313023מי גביים יזום תירותי בע"מחברה פרטיתפעילה
514269372מי רמת הנגב בע"מMEY RAMAT NEGEV LTDחברה פרטיתפעילה
512030842משתלות רביבים בע"מREVIVIM NURSERIES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
515144228עמית אנרגיה וחשמל רביבים בע"מחברה פרטיתפעילה
512080227רב - טק מוצרים פלסטיים מדויקים בע"מRAV - TEK PRECISION PLASTICS PRODUCTS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511945032רבזיק בע"מRAVZIK LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
540105236רביב , מבני תעשיה להשכרהRAVIV , INDUSTRIAL BUILDING RENTALSשותפות כלליתפעילה
512691635רביב טכנולוגיות פלסטיק מתקדמות (1998) בע"מRAVIV ADVANCED PLASTIC TECHNOLOGIES (1998) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511903403רביב פלסטיקה אחזקות (1993) בע"מRAVIV PLASTICS HOLDINGS (1993) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511358293רביב-ארן, יצור ופיתוח בע"מRAVIV-ARAN, MANUFACTURING AND DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513303966רפי שאול - ניהול ייעוץ ויזמות עיסקית בע"מRAFI SHAUL - BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP CONSULTATION LTDחברה פרטיתפעילה