חיפוש: קשת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512904111"אורות מנשה" בע"מחברה פרטיתפעילה
512125758גייד - און טכנולוגיות בע"מGUIDE - ON TECHNOLOGIES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
550012256נופש על הרמהשותפות מוגבלתמחוקה
540191194קציר וקשת - שותפות כלליתשותפות כלליתפעילה
513271833קשת בגולן בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1