חיפוש: קצר א-סר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514452440א.ס. שינוע ועפר בע"מחברה פרטיתפעילה
514919497ה.ס. הובלות וגרירה בע"מחברה פרטיתפעילה
514923259מובילי קצר א-סר בע"מחברה פרטיתפעילה
514625227סאן דרים בניה ויזום בע"מחברה פרטיתפעילה
514003953פ.ד.ל בניה (2007) בע"מחברה פרטיתפעילה
514121540פדל אלהאואשלה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1