חיפוש: קלחים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514421361אחיקם קוביות בניין בע"מחברה פרטיתפעילה
514739333בנין הכסף - ניהול בניה בע"מחברה פרטיתפעילה
513661116דנה גידול ושיווק ירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514447184טיח הארץ בע"מTIACH HAARETZ LTDחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
513857334יחזקאל מגידיש גידול עופות בע"מחברה פרטיתפעילה
513866301יסכה רפאל בע"מחברה פרטיתפעילה
515063303מיכל אביב הנדסה וייזום בע"מMICHAL AVIV ENGINEERING AND INITIATION LTDחברה פרטיתפעילה
510540289מיכל אביב ניהול וביצוע פרויקטים בע"מMICHAL AVIV MANAGEMENT AND EXECUTION OF PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
514643139סאין עוף בע"מחברה פרטיתפעילה
514017466שמר עתיד בנייה מתקדמת בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1