חיפוש: קטיף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513332429א. אריזות פיטוסי בע"מחברה פרטיתפעילה
511927642חן-קטיף בע"מחברה פרטיתמחוקה
550017339פלאמיקס תעשיותשותפות מוגבלתפעילה
540175247קטיף תעשיות צמחיםKATIF PLANTS INDUSTRIESשותפות כלליתפעילה
511859639שער לים - חברה לתיירות, קייט, שייט ודייג בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1