חיפוש: קוממיות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512321027בש - בשן בע"מBASH - BASHAN LTD.חברה פרטיתפעילה
514964642בש-יונה קוממיות בע"מחברה פרטיתפעילה
511236747דג- טח סופרדג (1987) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511753782דשא נוי אגרונומים בע"מחברה פרטיתפעילה
512872607מאפית י.ק. בע"מחברה פרטיתפעילה
512900507מרכז ארצי לחקלאים שומרי שביעית בע"מSHEMITA OBSERVING FARMERS NATIONAL CENTRE LTDחברה פרטיתפעילה
510196801עיסוק שרות הכונה לבעלי מקצוע בע'מחברה פרטיתמחוקה
510218035פלדות עגולות בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1