חיפוש: קוואעין (שבט)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513247098פוואר קלין אבטחה ונקיון בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513559310ש.מ.ב.ת. למסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
514980051ת.א. המרכז לתשתיות 2013 בע"מחברה פרטיתפעילה
 1