חיפוש: קודייראת א-צאנע(שבט)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514963545מ.ב. קוידר הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
513096768מ.ע.א שיפוצים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1