חיפוש: קבוצת יבנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510333008חברת נכסים בגוש 491 בעמחברה פרטיתפעילה
510608276יפה הוד בעמחברה פרטיתפעילה
513134791כנפי הנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
510120306מגל, חברה לפיתוח חקלאי בעמחברה פרטיתפעילה
512325374פז-טיים בע"מPAZ-TIME LTDחברה פרטיתפעילה
515138295רייך- מיכאלי, משרד עורכי דין ונוטריוןחברה פרטיתפעילה
 1