חיפוש: קבוץ גבע

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514881309ק.ג. חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
 1