חיפוש: צנדלה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513900290אבו מוחיאללדין אלחוארי בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514718626איזל בע"מEZEL LTDחברה פרטיתפעילה
513393090נורס יבוא ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
512015629עומרי טקסטיל בע"מOMARI TEXTILE LTD.חברה פרטיתפעילה
 1