חיפוש: צלפון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
5134066605 רפדים בע"מחברה פרטיתפעילה
512619982בן-גל זורמים בע"מחברה פרטיתפעילה
512942947גל אופיר הנדסת בנין תכנון וביצוע בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513829093וודהפונד בע"מVODAFUND LTDחברה פרטיתפעילה
512406299י.מ. ישראלי בע"מחברה פרטיתפעילה
514103647מגנו אימז' בע"מMANGO IMAGE LTDחברה פרטיתפעילה
514569771סולארי ישיר בע"מDIRECT SOLARI LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512945965ספיר השבחת מים בע"מחברה פרטיתפעילה
514869320ש.י שדות ירוקים בע"מחברה פרטיתפעילה
514383959שבע ירוק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513077420שם שלטים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1