חיפוש: צובה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514733575אורות הנדסת מערכות ובינוי בע"מחברה פרטיתפעילה
550004071אורן - פלמח צובהשותפות מוגבלתפעילה
512125097אפרוחי הרי יהודה בע"מחברה פרטיתפעילה
513981860אשיה ניצול ומקסום זכויות בניה בע"מחברה פרטיתפעילה
513706861צובייק בע"מTZUBIKE LTDחברה פרטיתפעילה
540216140רנפל ייצור מערכות מיגון שותפות רשומהשותפות כלליתפעילה
513975482תפנית אחזקות (07) בע"מTAFNIT HOLDINGS (07) LTDחברה פרטיתפעילה
512066804תפנית ניהול בניה בע"מTAFNIT CONSTRUCTION MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514893494תפנית תכנון ובינוי ערים בע"מTAFNIT DESIGN & URBAN PLANNING LTDחברה פרטיתפעילה
 1