חיפוש: צביה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511357402"התפתחות" - מעלה צביה בע"מ"DEVELOPMENT" - MA'ALE TZVIYA LTD.חברה פרטיתפעילה
512412909ACCOUN TECH - BANKING SOFTWARE LTDחברה פרטיתפעילה
514767920אי. אר. מרקט ת'ינג בע"מE.R. MARKET THING LTDחברה פרטיתפעילה
514114107אי.בי.טו.סי בע"מA.B.TO.C LTDחברה פרטיתפעילה
513048108אינטראקט פיתוח ארגוני וניהול שינויים בע"מחברה פרטיתפעילה
513636068אנלימיטד ויז'ן בע"מUNLIMITED VISION LTDחברה פרטיתפעילה
513724054אסנסיה בע"מESENCIA LTDחברה פרטיתפעילה
513302034אקונטק סופטוויר סיסטמס 2002 בע"מACCOUNTECH SOFTWARE SYSTEMS 2002 LTDחברה פרטיתפעילה
512661547אשכולות ידע - אימון ופיתוח מיומנויות בע"מחברה פרטיתפעילה
511897878אשל צל בע"מחברה פרטיתפעילה
520022633בית ההוצאה לאגוד הקומפוזיטורים בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
513431122טריפולד בע"מחברה פרטיתפעילה
514002336י.ע.י.ר קמחי בע"מY.E.Y.R. KIMCHI LTDחברה פרטיתפעילה
513938118י.ק-איזי דוק בע"מY.K.-EASY DOC LTDחברה פרטיתפעילה
513355180מזל גדי בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513544650מעלה צביה - מערכות חינוך ותרבות בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
512812553מרינה עיצובי סלע בע"מMARINA ROCK DESIGN LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
513577049ניופייננס בע"מNEWFINANCE LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513798777ננוליין שווק מוצרי טכנולוגיה בע"מNANOLINE MARKETING TECHNOLOGY PRODUCTS LTDחברה פרטיתפעילה
513044925סטרייד אורטופדיה בע"מSTRIDE ORTHOPEDIC LTDחברה פרטיתפעילה