חיפוש: צאלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511904872גום טק בע"מGOM TECH LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
514925361גידולי המדבר הירוק בע"מPLANTS OF THE GREEN DESERT LTDחברה פרטיתפעילה
514399435צאלים - סולאר בע"מZEELIM - SOLAR LTDחברה פרטיתפעילה
 1