חיפוש: פרזון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514982040ארז הנדסת חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
511923385ברזל כהן שלו שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
511161705בריימוק ובניו עיבודים חקלאיים בע"מחברה פרטיתפעילה
515201663הדר תבלינים בע"מחברה פרטיתפעילה
511328460חגית לחקלאות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540238680כ.פ. ייצור ושווק חלבשותפות כלליתמחוקה
512257262מובילי נ.ה.ט. בע"מחברה פרטיתפעילה
513522953מודוסקום בע"מחברה פרטיתפעילה
511171795משק חלב יוסף יהודה בע"מחברה פרטיתפעילה
512621285נהריים - תוצרת חקלאית בע"מחברה פרטיתפעילה
513970046נועה 11 בע"מחברה פרטיתפעילה
510342397נחלת אבנן בעמחברה פרטיתמחוקה
511326654עזק - לבנין וחקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
515001071פ.א.י קפה עידן בע"מחברה פרטיתפעילה
511837825פורז עיבודים חקלאיים בע"מחברה פרטיתפעילה
550009898פקק פלסטשותפות מוגבלתמחוקה
511355794פקק פלסט ייצור ושיווק (1989) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1