חיפוש: פרוד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512018474אחים חכימי עבודות פיתוח ועפר בע"מחברה פרטיתפעילה
513358481ארז בציר מהנדסים בע"מחברה פרטיתפעילה
513733212גנדור אריזות הצפון (2005) בע"מחברה פרטיתפעילה
514681048ו.ט. טל מטבחים בע"מחברה פרטיתפעילה
515075752חשמל פרוד (2014) בע"מחברה פרטיתפעילה
514259456כוכב אריזות הצפון (2009) בע"מחברה פרטיתפעילה
540217551מיני גולף פרודשותפות כלליתפעילה
550009120סריגי פרודשותפות מוגבלתמחוקה
511651077סריגי פרוד תעשיות טקסטיל (1992) בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
513621151פרוד נכסים בע"מFAROD ASSETS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515063808פרופ' עמי ספרבר בע"מחברה פרטיתפעילה
514463579פרפקט קאר ווש בע"מחברה פרטיתפעילה
550010581קייט-פרודשותפות מוגבלתפעילה
514984228שמן זית טבע הגליל בע"מOLIVE OIL TEVA HAGLEL LTDחברה פרטיתפעילה
514085877שמן זית נחל פרוד בע"מNAHL FROD OLIVE OIL LTDחברה פרטיתפעילה
513835496שמן זית סבא חביב בע"מHABEEB GRAND FATHER OLIVE OIL LTDחברה פרטיתפעילה
 1