חיפוש: פצאל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513348953א.א. ארציאלי חקלאות ופתוח מוצרים בע"מO.E. ARTSIELY AGRICULTURE & PRODUCTS DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
511660961אגרונע חקלאות וציוד בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514157510אגרילון גידול ושיווק בע"מAGRILON GROWTH & MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
515148245ביו-סלף בע"מBIO-SELF LTDחברה פרטיתפעילה
540189040ג . ס . ש . א - שיווקשותפות כלליתפעילה
514157627ד. אלימלך בע"מD. ELIMELECH LTDחברה פרטיתפעילה
513059907דר' חציל בע"מDR. HAZIL LTDחברה פרטיתפעילה
511243511חת"ף - חוות תנינים פצאל בע"מHATAF - HAVAT TANINIM PZA'EL LIMITEDחברה פרטיתפעילה
540178340טל אלומיניום וחקלאותשותפות כלליתפעילה
540177151יוגב חקלאות ושרותיםשותפות כלליתפעילה
514535426כפידור חציבה וקידוח בע"מחברה פרטיתפעילה
540186681מתן - שרותים חקלאיים שותפות רשומהשותפות כלליתפעילה
514612928סאקורה לבנה בע"מWHITE SAKURA LTDחברה פרטיתפעילה
514117175ענבי לילי בע"מחברה פרטיתפעילה
540178407צרויה חקלאותשותפות כלליתמחוקה
512079732קו האופק, עיצוב ובינוי בע"מKAV HAOFEK DESIGNING AND CONSTRUCTING LTDחברה פרטיתפעילה
512719683רגב פרי-זור בע"מחברה פרטיתפעילה
511723173שמר חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
513839142ת. אלימלך בע"מT. ELIMELECH LTDחברה פרטיתפעילה
513029686תומרי פצאל בע"מחברה פרטיתפעילה