חיפוש: פעמי תש"ז

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540192812אחים סריזדהשותפות כלליתמחוקה
540215217אחים סריזדהשותפות כלליתפעילה
512485228הדרי הנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
513062380חברת אחים סריזדה 2001 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514933936י.ד.ב.מ בע"מY.D.B.M LTDחברה פרטיתפעילה
512230442מתן ויובל הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
512549213ניסן עבודות חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
515129526ס. בנימין את בניה לסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
515000396ע. א. חקלאות מתקדמת (2013) בע"מחברה פרטיתפעילה
540246428ציון עמית וגבי שמואלשותפות כלליתפעילה
512325275רוני - גל ובנו לסחר והובלה בע"מחברה פרטיתפעילה
540192432רפת עמרני (פרנג)שותפות כלליתפעילה
 1