חיפוש: פלמחים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511158537אודי עמיר הובלות ומנופים בע"מחברה פרטיתפעילה
560027252אי אייג' פי אייג' טאנלינג בע"מEH PH TUNNELING S.L.חברת חו"לפעילה
513678821אילון הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
511354599אפבס - פלמחים בע"מAFBS - PALMACHIM LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
514260017בראנד מיתוג בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550010227דגי נוי-אקווריום ישראלTROPICAL FISH-AQUARIUM ISRAELשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
514457738דרך הים התפלה (אחזקות) בע"מVIA MARIS DESALINATION (HOLDINGS) LTDחברה פרטיתפעילה
513184192דרך הים התפלה בע"מVIA MARIS DESALINATION LTDחברה פרטיתפעילה
540219839דרך הים התפלה -שותפות הקמהVA MARIS DESALINATION - CONSTRUCTION PARTNERSHIPשותפות כלליתפעילה
513606541דרך הים תפעול בע"מVIA MARIS OPERATION LTDחברה פרטיתפעילה
511763286דרניר בע"מחברה פרטיתפעילה
514602788וונדר דד סי קוסמטיקס בע"מWONDER DEAD SEA COSMETICS LTDחברה פרטיתפעילה
511256554חברה להשקעות ומנופים א.ע.פ בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513326975טופיק סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
515070548יובל סליטרניק - פלס מים בע"מYUVAL SALITERNIK - PELES MAIM LTDחברה פרטיתפעילה
510225741יוחנן ויילר בע"מJOHANAN WIJLER LTDחברה פרטיתפעילה
512932856יוניקר אחזקות בע"מYUNIKER HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
511449886כפר הנופש - חוף פלמחים בע"מחברה פרטיתמחוקה
510841661מבני שלד פלמחים עגורים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
515255057מוסדות א.א.י סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מחברה פרטיתפעילה