חיפוש: פדויים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514423904בלילי פדויים בע"מBLILE PDUIM LTDחברה פרטיתפעילה
512314444ברנובר שווק בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513178251ד. לוי מסחר בקר בע"מחברה פרטיתפעילה
540236379חסון מנשה ושמואל (רפת) - שותפות כלליתשותפות כלליתפעילה
513537787עומייסי עומייסי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540204104רפת עומסי דרור וזכריהשותפות כלליתפעילה
540203486שותפות עומייסי חנהשותפות כלליתפעילה
540191624שמואל ושלום חסוןשותפות כלליתמחוקה
 1