חיפוש: פארק תעשיות משגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514180504וי.פי.סיין בע"מVPSIGN LTDחברה פרטיתפעילה
 1