חיפוש: פארק תעשיות בר לב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515194405איי ג'י סולושנס בע"מIGSOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
 1