חיפוש: עתניאל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540239191אור מיתרים אנרגיה סולאריתשותפות כלליתפעילה
514809979אסף סרויה ניהול פרוייקטים, פיקוח ויזמות בע"מASSAF SROIA PROJECT MANAGEMENT SUPERINTERDENT AND ENTERPRENEURSHIP LTDחברה פרטיתפעילה
513106401בני- קשת הדרכות ואבטחה בע"מחברה פרטיתפעילה
515210599גילה עילית בע"מGILA ELITE LTDחברה פרטיתפעילה
511145138החברה לפיתוח דרום הר חברון (תשמ"ו) בע"מחברה פרטיתפעילה
514595818חשמל ותאורה הר חברון בע"מחברה פרטיתפעילה
514504943ישראל בן יוסף בע"מISRAEL BEN YOSEF LTDחברה פרטיתפעילה
515033777סוסיא עיר עברית קדומה בע"מחברה פרטיתפעילה
513613455שורשים לעם לאמונה ולארץ בע"מחברה פרטיתפעילה
 1