חיפוש: ערערה-בנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513124123א. אלסללמי בע"מחברה פרטיתפעילה
513921874א. הובלות הנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
511768244א. מ. אבו קוש (1993) בע"מחברה פרטיתמחוקה
512997180א. ס. המערבל (2000) בע"מחברה פרטיתפעילה
511877524א.א. אבו קוש סלימאן בע"מחברה פרטיתמחוקה
513121152א.ב.ע.ס. עבודות פיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514673839א.ג כוכב הדרום בע"מחברה פרטיתפעילה
515174175א.ג. שנב עפר וצנרת בע"מחברה פרטיתפעילה
512582867א.מ. מתכות (אלענמי) בע"מחברה פרטיתפעילה
514854025א.ס אשוי תשתיות ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511887226א.ס.א. הדר הדרום - חברה לעבודות תשתית ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512905787א.ס.ס. בנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
515271146א.ע לב ערערה יזמות ופרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
512762089א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
515171858א.ע. נתיבי הנגב 2014 בע"מחברה פרטיתפעילה
511691602א.ע. פרג' - חברה להובלות ולעבודות עפר והספקת חומרים בע"מחברה פרטיתפעילה
515081677א.ע.נ. הנתיב החדש בע"מחברה פרטיתפעילה
515228476א.ע.ע. מסלולי הדרום בע"מחברה פרטיתפעילה
514976125א.צ.ע. עבודות פיתוח ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה
512221839א.ש. אבו קוש (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה