חיפוש: עין מאהל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514458884א זינה לעבודות בע"מחברה פרטיתפעילה
514624675א. ג'בריל בע"מחברה פרטיתפעילה
513544734א. ה. צוות החשמלאים בע"מחברה פרטיתפעילה
514115427א. הבינים עין מאהל (2008) בע"מחברה פרטיתפעילה
514562289א. עבד ח'טיב בע"מחברה פרטיתפעילה
514812072א. פדל עבודות קבלניות בע"מחברה פרטיתפעילה
512497173א.א.מ.ג. חברה לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513214536א.א.פ. הבונים בע"מחברה פרטיתפעילה
512278052א.א.פ. חברה לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
515136455א.ב.מידו הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
515185676א.ד. ינאביע בע"מחברה פרטיתפעילה
514704055א.דושו עבודות קבלניות בע"מחברה פרטיתפעילה
515136430א.ו. חשמל עין מאהל בע"מחברה פרטיתפעילה
514846708א.ו.ר הפרח לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
515114692א.ח חביבאללה לחשמל ושיפוצים בע"מחברה פרטיתפעילה
513686188א.ח.י. הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
512160649א.ח.ר קבלנים בע"מחברה פרטיתפעילה
514092386א.ח.ר שרותים בע"מחברה פרטיתפעילה
513948109א.ל.מ אבו ליל 2007 חב' לבניין פיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512019365א.ל.מ. אבו ליל חברה לבניין, פיתוח והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה