חיפוש: עין חרוד (מאוחד)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513335570ג.ט. תעשיות אלקטרוניקה (2003) בע"מG.T. ELECTRONICS INDUSTRIES (2003) LTDחברה פרטיתפעילה
515048064גבע סול הינע בע"מGEVASOL MOTION LTDחברה פרטיתפעילה
514742667גבעסול אינסנטיבס בע"מGEVASOL INCENTIVES LTDחברה פרטיתפעילה
514871391גבעסול תעשיות בע"מGEVASOL INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
513074104החברה להבטחת חברי קבוץ עין חרוד מאוחד בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514536960חשמל עין חרוד בע"מEIN HAROD ELECTRICITY LTDחברה פרטיתפעילה
510651615מאיס חברה להנהלת חשבונות ממוכנת ליעוץ כלכלי ופננסי בעמחברה פרטיתמחוקה
514077874מטעמי הבית של סירין בעין-חוד בע"מחברה פרטיתפעילה
510177587משכן לאמנות עין חרוד, ע"ש חיים אתר בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
511320111עדי בעיקר תוכנה בע"מADI MAINLY SOFTWARE LTD.חברה פרטיתפעילה
515034098עוז, לוטן, עינב ושות'חברה פרטיתפעילה
514681410פוינטאפ בע"מPOINTAPP LTDחברה פרטיתפעילה
513398891פלדות וידאומט בע"מPLADOT VIDOMAT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514742675פלדות ע.ח.מ. (2012) בע"מPLADOT E.H.M. (2012) LTDחברה פרטיתפעילה
550003115פלדות עין חרוד מאוחדשותפות מוגבלתמחוקה
514147446פרופטה בע"מPROFETA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510457385צח-3 ייצור ושווק בעמחברה פרטיתמחוקה
513262543קבוצת עין חרוד מערכות שיקום מבנים בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
513417824קולחי הגלבוע בע"מחברה פרטיתפעילה
514509785רהיטי עין חרוד מ.ל. בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש