חיפוש: עין חצבה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514189133טרי עד הבית - שיווק תוצרת חקלאית בע"מFRESH TO YOUR HOME - AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
510684509נאות עין חציבה בעמחברה פרטיתפעילה
511354672קיסוס נכסים בע"מKISOS PROPERTIES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1