חיפוש: עין חוד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514665140א.מ.ס. מסעדת עין חוד בע"מחברה פרטיתפעילה
515244457א.ש.ש.א. בניה ויזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1