חיפוש: עין השופט

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512353095אליסיום בע"מELYSIUM LTDחברה פרטיתפעילה
512192014אסיף איכות הסביבה בע"מASSIF ENVIRONMENT QUALITY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514324029בוץ הרפתקאות בע"מBOTZ HARPATKAOT LTDחברה פרטיתפעילה
513407973בנטל ציוד לקידוחים בקרקע בע"מחברה פרטיתפעילה
512785254דימור מחקר ופיתוח בע"מDIMOR RESEARCH & DEVELOPMENT LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512562505ווסלו שוואב - אי ה בע"מVOSSLOH SCHWABE-EH LIMITEDחברה פרטיתפעילה
515271898זנבר טבע בע"מZANBAR TEVA LTDחברה פרטיתפעילה
512827601מאג-עה בע"מMAG-EH LTDחברה פרטיתפעילה
510102650מברג טכנולוגיות כבישה קרה בע"מMIVRAG COLD FORMING TECHNOLOGY LTD.חברה פרטיתפעילה
550014732סקיור - פוינטSECURE POINTשותפות מוגבלתמחוקה
513515353עופיס גידול עופות בע"מOFFIS GEDOOL OFOT LTD.חברה פרטיתפעילה
512102609עין השופט אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
550018626עין השופט נכסיםשותפות מוגבלתפעילה
515256600עמית ברק ייעוץ ופיקוח לתחום הגינון בע"מחברה פרטיתפעילה
514055920פ.מ.ת - מבוא כרמל בע"מP.M.T- MEVOE CARMEL LTDחברה פרטיתפעילה
514866219פאירהסון בע"מPYRRHASON LTDחברה פרטיתפעילה
540230786ראש העדרשותפות כלליתפעילה
 1