חיפוש: עין הנצי"ב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514972777אנרדיוק בע"מENERDUCE LTDחברה פרטיתפעילה
515033140ביוגז עין הנציב בע"מBIOGAS EIN HANATSIV LTDחברה פרטיתפעילה
512650672חלבונית בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
514749399עין הנצי"ב אלקטריק בע"מחברה פרטיתפעילה
514414259עין הנציב אנרגיה מתחדשת בע"מחברה פרטיתפעילה
513573675פומוטיב אינטרנשיונל 2004 בע"מFOAMOTIVE INTERNATIONAL 2004 LTDחברה פרטיתפעילה
513573659פומוטיב בע"מFOAMOTIVE LTDחברה פרטיתפעילה
540209368פלציב- עין הנציב , אחזקות שותפות כלליתשותפות כלליתפעילה
 1