חיפוש: עין הוד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513304501אי אנד ג'יי הוכשטיין בע"מE & J HOOGSTEIN LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513730366אימיונובדי בע"מIMMUNOBODEY LTDחברה פרטיתפעילה
514536580אלו-וונטג' בע"מחברה פרטיתפעילה
510509334אמריקן טרדינג בעמחברה פרטיתמחוקה
510763428אנק סחר מזון בע"מחברה פרטיתמחוקה
514337039ביספוט טכנולוגיות בע"מBSPOT TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
514337047ביספוט ישראל בע"מBSPOT ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
512750977בלו אושן - תיירות ונופש בע"מBLUE OCEAN - TOURISM & HOLIDAY LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512406786בן דב ג.מ בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513311340גיורא בן דב בע"מGIORA BEN DOV LTDחברה פרטיתפעילה
513328021גיורא בן דב נכסים 2002 בע"מGIORA BEN DOV PROPERTIES 2002 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515168144וכמן אדריכלים בע"מWACHMAN ARCHITECTS LTDחברה פרטיתפעילה
513049569זיו שירותי אנרגיה ומזון בע"מZIV ENERGY AND FOOD SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
510167794חברת חלקה 74 בגוש 7168 בעמחברה פרטיתמחוקה
510167802חברת חלקה 75 בגוש 7168 בעמחברה פרטיתמחוקה
510252273חירם ניירות ערך ממון והשקעות בע'מחברה פרטיתמחוקה
512993890חמיצר בע"מCHAMIZER LTDחברה פרטיתפעילה
513040105חמיצר ובניו בע"מCHAMIZER & SONS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510723018ידע - מערכות כלכליות לניהול בעמחברה פרטיתמחוקה
513521401יוני - שרה בע"מUNI - SARA LTDחברה פרטיתפעילה