חיפוש: עין א סהלה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513188649אורות - הדרכה ויעוץ חינוכי בבטיחות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512145731אלסמיר בע"מחברה פרטיתפעילה
513036046גלעוד קבהא בע"מGALAUD KABHA LTDחברה פרטיתפעילה
513674242גרוטאות הואדי בע"מחברה פרטיתפעילה
513350223ק"י המגוונים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1