חיפוש: סנסנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514429117א.ח. בר ניהול ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513395251איזוקל מבנים בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
514260157אשד ח.ע.אביזרים רפואיים בע"מESHED H.A. MEDICAL DEVICE LTDחברה פרטיתפעילה
514492503בלו קונקט בע"מBLUE CONNECT LTDחברה פרטיתפעילה
514647387דביבון בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514283225יוניבן פיתוח עיסקי ואחזקות בע"מUNI BEN BUSINESS DEVELOPMENT HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514535202מ.נ. קופמן שירותי רפואהחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514410976מרמל יזמות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514891084עוז לב רן בע"מחברה פרטיתפעילה
 1