חיפוש: סביון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540177615" דורון את סמי "שותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
512237405"פרפרים בבטן" בע"מחברה פרטיתפעילה
5147478726טן קפיטל בע"מ6TEN CAPITAL LTDחברה פרטיתפעילה
512528951ECU TECHNOLOGIES, E-COMMERCE UTILITIES LTDחברה פרטיתפעילה
550016281TH . B . INVESTASAשותפות מוגבלתמחוקה
550017123TH.B. NEXT INVESTMENTשותפות מוגבלתמחוקה
550018790TH . B . WEB INVESTMENTשותפות מוגבלתמחוקה
550015820TH.B. ARGOשותפות מוגבלתמחוקה
512380965VERTEX MANAGEMENT (III) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
550016646אH . B . MIR INVESTMENTשותפות מוגבלתמחוקה
550018493אH . B . LETשותפות מוגבלתמחוקה
550017925אH . B . TELEDEALשותפות מוגבלתמחוקה
550015648אH.B. OPTO INVESTMENTשותפות מוגבלתמחוקה
510187958א ד צוקרמן בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512772500א. אורן הובלות בע"מA. OREN TRANSPORTATION LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511422040א. אילן - פועז נכסים בבית הטכסטיל בע"מE. ILAN - -POAZ NECHASIM BEBAIT HATEXTILE LTD.חברה פרטיתפעילה
511460313א. אילן ניהול סיכונים (1990) בע"מחברה פרטיתפעילה
513154732א. גבע חומרי חשמל חולון (2001) בע"מחברה פרטיתפעילה
512948472א. גולדנברג השקעות בע"מA. GOLDENBERG INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513303321א. טיברג יועצים בע"מA. TIBERG CONSULTANTS LTDחברה פרטיתפעילה