חיפוש: סאלם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512732272אלנביל - מסחר ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
510490626ברזל לבנין חברה לעבוד ושווק בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
 1