חיפוש: נצרים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513557116אטליז הצפון בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513162552ג. ג'ריס בע"מחברה פרטיתפעילה
513181875ג.ג. - פרח אריזות בע"מG.G. - PERACH AREZUT LTDחברה פרטיתפעילה
513170340מפעלי דפוס נצרת מדן 2001 בע"מחברה פרטיתפעילה
513255893עץ אמונה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1