חיפוש: נס עמים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515130276אי .או .אס לינקס פיתוח בע"מI.O.S LINKS DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513188227דאנב הנדסה בע"מDANEV ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
510719735מרכז נס עמים בעמחברה פרטיתפעילה
514858760נס עמים אחזקות ונאמנות בע"מNES AMMIM HOLDINGS AND TRUST LTDחברה פרטיתפעילה
 1